TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*1 – rekommendationer

Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck.
  • Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer monteras på alla bilens hjul, även vinterhjul.
  • Volvo rekommenderar inte att sensorer flyttas mellan olika hjul.
  • Reservhjulet är inte utrustat med TPMS-sensor.
  • Om reservhjul eller hjul utan TPMS-sensor används kommer felmeddelandet Däcktryckssystem Service erfordras att visas i kombiinstrumentet.
  • Om ett hjul har ändrats, eller om TPMS-sensorn flyttats till ett annat hjul ska tätning, mutter och ventilkärna bytas ut.
  • Vid installation av TPMS-sensor ska bilen vara avstängd i minst 15 minuter annars kommer ett felmeddelande att visas i kombiinstrumentet.

 Varning

När ett däck utrustat med TPMS pumpas, håll pumpens munstycke rakt mot ventilen för att inte skada ventilen.

 OBS

  • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, mm.
  • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

 OBS

Om du vill byta däckdimensionen så måste TPMS-systemet omkonfigureras. För ytterligare information – kontakta en Volvoåterförsäljare.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Standard på vissa marknader.

Relaterade dokument