TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*1 – status

Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck.

System- och däckstatus

Systemets och däckens aktuella status kan kontrolleras, se MY CAR.
Välj menysystemet MY CAR för att öppna menyerna till däckövervakning.
Välj Däcktryck.

Statusen är färgkodad för varje däck enligt följande:

 • Helgrönt: systemet fungerar normalt och däcktrycket i samtliga däck ligger något över rekommenderad nivå.
 • Gult hjul: motsvarande däck har för lågt tryck.
 • Rött hjul: motsvarande däck har mycket lågt tryck.
 • Samtliga hjul gråa: systemet är inte tillgängligt för tillfället. Det kan vara nödvändigt att köra bilen i några minuter i en hastighet över 30 km/h innan systemet åter blir aktivt.
 • Samtliga hjul gråa och meddelandet Däcktryckssystem Service erfordras: ett fel har uppstått i systemet. Kontakta en Volvo återförsäljare eller verkstad.

Att ta bort varningsmeddelanden

Om ett däcktrycksmeddelande har visats och TPMS-varningslampan har tänts:

Kontrollera däcktrycket på det/de indikerade däcket/en med en däcktrycksmätare.
Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
I vissa fall kan det vara nödvändigt att köra bilen i några minuter i en hastighet över 30 km/h för att få bort varningstexten. Då släcks TPMS-varningslampan också.

 OBS

 • TPMS-systemet använder sig av ett s.k. kompenserat tryckvärde, baserat på både däck- och yttertemperaturen. Detta medför att däcktrycket kan skilja sig något från de rekommenderade trycken som anges på däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr). Därför kan det vara nödvändigt att pumpa däcken till ett något högre tryck för att få bort ett lågdäcktrycksmeddelande.
 • För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har körts). Efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket högre.

 Varning

 • Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar kontroll över bilen.
 • Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Standard på vissa marknader.