Elmanövrerad baklucka

Bilens baklucka kan öppnas/stängas med hjälp av en knapp på belysningspanelen samt på fjärrnyckeln
P3007-POT automatisk stängning av baklucka

 OBS

Beakta takhöjden vid användning av elmanövrering. Använd inte elmanövrering av luckan vid låg takhöjd, se under rubrik "Avbryt öppning/stängning av baklucka".

 OBS

 • Om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 2 minuter.
 • Har startbatteriet varit urladdat eller frånkopplat måste luckan öppnas och stängas en gång för att nollställa systemet.

Programmerbar maxöppning

Bakluckans maximala öppningsläge kan programmeras. Kan användas vid t.ex. låg takhöjd i garaget. Gör så här:

 • Öppna luckan manuellt, håll den i önskad position och ge knappen på bakluckan ett långt tryck (minst 3 sekunder) och släpp sedan luckan – programmeringen är klar.
 • För att ta bort programmeringen – för luckan manuellt till en högre position.

Snö och vind

Om bakluckan tyngs ner av något när den ska öppnas, t.ex. snö, is eller stark vind, och detta får luckan att falla ner kommer den att stängas automatiskt.

Klämskydd

Om något med tillräckligt mycket motstånd hindrar bakluckan att öppnas/stängas aktiveras klämskyddet.

 • Vid öppning – elmanövreringen stängs av och luckan frikopplas.
 • Vid stängning – luckan stannar och backar från hindret några centimeter.

 Varning

Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Innan öppning/stängning påbörjas; kontrollera att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan få allvarliga följder.

Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.

Öppna baklucka

Symbol lastning i bagageutrymmet

Bakluckan kan öppnas på tre sätt, varav två med denna knapp:

 • Långt tryck på belysningspanelens knapp – håll knappen intryckt tills luckan börjar öppna.
 • Långt tryck på fjärrnyckelns knapp – håll knappen intryckt tills luckan börjar öppna.
 • Tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget.

Stänga baklucka

Symbol lastning i bagageutrymmet

Stängning görs med denna knapp på bakluckan eller för hand.

 • Tryck på knappen – luckan stängs automatiskt.

Avbryta öppning/stängning av baklucka

Symbol lastning i bagageutrymmet

Detta kan utföras på fyra sätt, varav tre med denna knapp:

 • Tryck på belysningspanelens knapp
 • Tryck på fjärrnyckelns knapp
 • Tryck på bakluckans knapp
 • Tryck på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget.

– Luckans rörelse avbryts och stannar.

Manuell manövrering av baklucka

Systemet kopplas ur om öppnings-/stängningssekvensen avbryts enligt föregående avsnitt.

 • Därefter kan bakluckan hanteras manuellt.