Mediasökning

Det är möjligt att söka efter musik i dina enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva och hårddisk.

Mediasökningen är tillgänglig från normalvyn för källorna Skiva, USB och HDD.

För att starta sökning, tryck på OK/MENU i källans normalvy och välj Mediasökning.

Sökfunktion

P3-1346-x60-Skrivhjul mediasök
Söka med hjälp av skrivhjul.
  1. Ikon röd cirkel 1Teckenlista.
  2. Ikon röd cirkel 2Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).

Använd skrivhjulet för att skriva in sökord.

Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.

För att växla inmatningsläget till siffror eller specialtecken eller för att gå till resultatlistan, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i efterföljande tabell) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.

Fortsätt med nästa bokstav osv.
När du är nöjd med söktermen, välj Sök.
Sökningen utförs. Resultatet visas och grupperas i följande kategorier: artister, album, spår, genrer, årtal och kompositörer.
Vrid TUNE till en kategori, tryck OK/MENU.
Vrid TUNE för att välja en media, tryck OK/MENU för att starta uppspelning.
123/ABCSkifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MERSkifta till specialtecken med OK/MENU.
SökUtför mediasökningen.

{ | }

Växlar från texthjulet till Sökord:-fältet. Flytta markören med TUNE. Radera eventuell felstavning med EXIT. För att återgå till texthjulet, tryck OK/MENU.

Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i Sökord:-fältet.

Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade tecken.

Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när texthjulet visas (se föregående bild), visas i bildskärmen en teckenlista. Fortsätt trycka upprepade gånger på sifferknappen till önskad bokstav och släpp. Fortsätt med nästa bokstav osv. När en knapp tryckts in bekräftas inmatning av denna vid tryck på en annan knapp.