Färddator – analogt kombiinstrument

Bilens färddator kan registrera, beräkna och visa information.

Färddatorns menyer ligger i en steglös loop. Ett av alternativen är att färddatorns display slocknar – det markerar även början/slutet på loopen.

P4-1246-Färddator Low
Informationsdisplay och reglage.
 1. Ikon röd cirkel 1OK – Öppnar loopen med Färddatorns funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
 2. Ikon röd cirkel 2Tumhjul – Öppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
 3. Ikon röd cirkel 3RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur en funktion efter utfört val.

Funktioner

Gör så här för att öppna och kontrollera/justera funktioner:

 1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem först med två tryckRESET.
 2. Tryck på OK – loopen med alla funktioner öppnas.
 3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
 4. Avsluta med två tryckRESET efter utförd kontroll/justering.

Färddatorns olika funktioner listas i följande tabell:

FunktionerInformation
Digital hastighet
 • km/h
 • mph
 • Ingen visning

Visar bilens hastighet digitalt i kombiinstrumentets centrum:

 • Öppna med med OK, välj med tumhjulet, bekräfta med OK och backa ut med ENTER.
Parkeringsvärmare*
 • Direktstart
 • Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
 • Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur.
Extravärmare*
 • Auto På
 • Av
För mer information, se Extravärmare*.
Färddatoralternativ
 • Körsträcka till tom tank
 • Bränsleförbrukning
 • Medelhastighet
 • Trippmätare T1 och miltal
 • Trippmätare T2 och miltal

Här väljs/aktiveras de alternativ som ska finnas som valbara rubriker i Färddatorn. Symbolerna för redan valda är VITA och försedda med en "bock" – övriga är GRÅ och saknar "bock":

 1. Öppna med funktionen med OK, bläddra mellan alternativens symboler med tumhjulet och markera/stanna på önskad symbol.
 2. Bekräfta med OK – symbolen skiftar färg från GRÅ till VIT och markeras med en "bock".
 3. Fortsätt att välja funktionssymboler med tumhjulet eller avsluta med RESET.
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
Oljenivå1
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning.
Meddelanden (##)
För mer information, se Meddelanden – hantering.

Rubriker

En av rubrikerna i följande tabell kan väljas för konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så här för att bestämma vilken:

 1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem först med två tryckRESET.
 2. Vrid på tumhjulet – valbara rubriker för färddatorn visas i en loop.
 3. Stanna på önskad rubrik.
Färddatorrubrik i kombiinstrumentetInformation
Trippmätare T1 och miltal
 • Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Trippmätare T2 och miltal
 • Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
RäckviddFör mer information – se avsnittet "Räckvidd – körsträcka till tom tank".
BränsleförbrukningAktuell förbrukning.
Medelhastighet
 • Långt tryck på RESET nollställer Medelhastighet.
Ingen färddatorinformation.Detta alternativ visar en tom display – det markerar även början/slutet på loopen.

Kombiinstrumentets färddatorrubrik kan när som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:

 • Vrid på tumhjulet – stanna på önskad rubrik.

Nollställning – Trippmätare och Medelhastighet

Med aktuell färddatorrubrik – T1 och miltal, T2 och miltal eller Medelhastighet – visad i kombiinstrumentet:

 • Gör ett långt tryck på RESET – vald rubrik nollas.

Varje rubrik måste nollas individuellt.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Vissa motorer.