Provisorisk däcktätning*

Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit), används till att täta en punktering samt kontrollera och justera däcktrycket.

Den provisoriska däcktätningssatsen består av en kompressor och en flaska med tätningsvätska. Tätningen fungerar som en provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst före-datumet passerats och efter användning. Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.

 OBS

Däcktätningssatsen är endast avsedd för tätning av däck med punktering i slitbanan.

Däcktätningssatsen har begränsad förmåga att täta däck som har punktering i däcksidan. Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor eller liknande skador. Anslut kompressorn till ett av bilens 12 V-uttag. Välj det uttag som är närmast det punkterade däcket.

 Viktigt

Om kompressorn för däcktätning är ansluten till ett av de båda uttagen i tunnelkonsolen ska ingen annan strömförbrukare vara ansluten till det andra.

 OBS

Kompressorn för provisorisk däcktätning är provad och godkänd av Volvo.
  1. * Tillval/tillbehör.