Körfältsassistans (LDW) – handhavande

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).

Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

LDW kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer några exempel:

P4-1220-LKA Tracking both sides
LDW-funktionens sidolinjer (rödmarkerade i bilden).
  • LDW-symbolen har VITA sidolinjer – funktionen är aktiv och detekterar/"ser" den ena sidolinjen eller båda.
  • LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är aktiv men ser varken vänster eller höger sidolinje.

eller

  • LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är i beredskapsläge på grund av att hastigheten är under 65 km/h.
  • LDW-symbolen saknar sidolinjer – funktionen är deaktiverad.