TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*1 – allmänt

Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck.

Däcktrycksövervakningen använder sensorer som är placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen färdas i ca 30 km/h känner systemet av däcktrycket. Om trycket är för lågt tänds varningslampan P1 USA 820 TPMS symbol (small) i kombiinstrumentet och ett av följande meddelanden visas:

 • Lågt däcktryck. Kontrollera höger framdäck
 • Lågt däcktryck. Kontrollera vänster framdäck
 • Lågt däcktryck. Kontrollera höger bakdäck
 • Lågt däcktryck. Kontrollera vänster bakdäck
 • Däck behöver pumpas nu. Kontrollera höger framdäck
 • Däck behöver pumpas nu. Kontrollera vänster framdäck
 • Däck behöver pumpas nu. Kontrollera höger bakdäck
 • Däck behöver pumpas nu. Kontrollera vänster bakdäck
 • Däcktryckssystem Service erfordras

Både fabriksmonterade- och tillvalshjul kan utrustas med TPMS-sensorer i ventilerna.

Om hjul utan TPMS-sensorer används eller om en sensor har slutat fungera kommer Däcktryckssystem Service erfordras att visas.

Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för att säkerställa att ersättningshjulen fungerar med systemet.

För information om korrekt däcktryck, se Däck - lufttryck.

Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.

 Viktigt

Om ett fel uppstår i TPMS-systemet kommer varningslampan P1 USA 820 TPMS symbol (small) i kombiinstrumentet att blinka i ca 1 minut och sedan lysa med fast sken. Ett meddelande visas också i kombiinstrumentet.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Standard på vissa marknader.