Domkraft*

En domkraft används för att höja upp bilen, t.ex. vid byte av däck.

Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.

Verktyg – återplacering

P3-820 Jack assembly posiiton

Efter användning av verktyg och domkraft* ska de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få plats.

Skumblocket och reservhjulet placeras tillbaka i omvänd ordning mot hur det togs ur.

Notera att det finns en pil på övre skumblocket. Den ska peka framåt i bilen.

 Viktigt

Verktyg och domkraft* ska förvaras på avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme när de inte används.

 OBS

Om golvluckan i lastgolvet inte är stängd, fungerar inte sekretesslåsningen.
  1. * Tillval/tillbehör.