Trygghetstjänster med Volvo On Call*

Trygghetstjänster för hjälp vid tillgrepp eller fjärrupplåsning om nycklarna kommit bort eller blivit inlåsta.

Volvos trygghetstjänster syftar till att minimera risken att ägaren blir av med sin bil. Om bilen blir stulen kan den dessutom spåras och eventuellt deaktiveras.

Om bilen blir strömlös träder VOC:s reservbatteri in.

Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetssystem som tillval:

Trygghetssystem certifierat enligt Stichting VbV vilket uppfyller krav enligt Track & Tracing, TT031, 2.

Px-1320-VOC-VbV logo

Stöldvarning

Automatisk signal till VOC Service center vid inbrott eller stöld (om bilens larmsystem aktiverats).

Om bilens larmsystem aktiveras kommer VOC Service center att underrättas automatiskt efter en viss tid. Om larmet stängs av med hjälp av fjärrnyckeln kommer tjänsten att avbrytas.

Spårning av stulet fordon

Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har konstaterats kan bilens ägare tillsammans med polisen och VOC Service center komma överens om att bilen skall spåras. VOC Service center skickar ett meddelande till bilen för att fastställa bilens position. Därefter kontaktas polis eller annan myndighet.

 OBS

Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av tillhörande fjärrnyckel.

Fjärrupplåsning

Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller blivit inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa bilen inom de närmsta 14 dygnen med hjälp av VOC Service center efter erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter fjärrupplåser VOC Service center bilen efter överenskommelse.

Fjärrblockering3

Övervakning och deaktivering av stulen bil.

Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller myndigheterna VOC Service center.

 OBS

Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av tillhörande fjärrnyckel.

Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna deaktiverar VOC Service center sedan fjärrnycklar för att förhindra start av bilen. En deaktiverad bil kan endast startas igen genom kontakt med VOC Service center och efter det att erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter utför VOC Service center aktivering av bilen.

Otillåten förflyttning (UMD)*1, 2

UMD (Unauthorized Movement Detection) är ett system för övervakning av otillåten förflyttning.

Otillåten förflyttning innebär att fordonet flyttas med motorn avstängd. Om systemet upptäcker en otillåten förflyttning av fordonet kommer VOC Kundservice att underrättas automatiskt.

Exempel på otillåten förflyttning är bogsering eller lastning och transport på släp. Observera att exempelvis färjeöverfart och biltåg också räknas som otillåten förflyttning då motorn är avstängd. I dessa situationer måste UMD temporärt deaktiveras (se avsnittet Reducerad larmnivå i bilens ägarmanual).

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller endast Nederländerna.
  3. 2 Gäller inte V40/V40 Cross Country.
  4. 3 Vissa marknader.