City Safety™ – funktion

City Safety™ läser av trafiken framför bilen med en lasersensor monterad i vindrutans överkant. Vid överhängande risk för kollision kommer City Safety™ att automatiskt bromsa bilen, vilket kan upplevas som en kraftig inbromsning.
P3-835-xc60 CitySafety - Komponentplacering
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster1.

Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h relaterat den framförvarande bilen kan City Safety™ helt undvika en kollision.

City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis bakom framförvarande fordon. För de flesta förare ligger detta långt utanför ett normalt körsätt och kan upplevas som obehagligt.

Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer än 15 km/h kan City Safety™ inte på egen hand undvika kollisionen – för full bromskraft måste föraren trampa på bromspedalen och det kan då vara möjligt att undvika en kollision, även vid hastighetsskillnader över 15 km/h.

När funktionen aktiveras och bromsar, visar kombiinstrumentet ett textmeddelande om att funktionen är/har varit aktiv.

 OBS

När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
  1. 1 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.