TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*1 – justera (omkalibrering)

Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck.

TPMS kan, för att följa Volvos däcktrycksrekommendationer, justeras till exempel vid körning med hög last.

 OBS

Bilen måste stå stilla då kalibrering påbörjas.
Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se MY CAR.
Pumpa däcken till önskat tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
Starta motorn.
Välj menysystemet MY CAR för att öppna menyerna till däcktryck.
Välj Kalibrera däcktryck och tryck OK.
Kör i minst 10 minuter i lägst 30 km/h.
Kalibreringen utförs automatisk efter initiering av föraren. Systemet ger ingen bekräftelse när kalibreringen är utförd.

De nya referensvärdena gäller tills steg 1-5 görs om.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Standard på vissa marknader.