Lastning

Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.

Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.

För utförlig information om vikter, se Vikter.

Symbol lastning i bagageutrymmet

Bakluckan öppnas via en knapp på belysningspanelen eller fjärrnyckeln, se Låsning/upplåsning – baklucka.

 Varning

Bilens köregenskaper förändras beroende på lastens vikt och placering.

Att tänka på vid lastning

  • Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.

Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om något av baksätets ryggstöd är nedfällt, seWHIPS – sittställning.

  • Centrera lasten.
  • Tunga föremål ska placeras så lågt som möjligt. Undvik att placera tung last på nedfällda ryggstöd.
  • Täck skarpa kanter med något mjukt för att inte skada klädseln.
  • Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.

 Varning

Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en frontalkollision i en hastighet av 50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.

 Varning

Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten når för högt.

  • Lasta aldrig ovanför ryggstöden.

 Varning

Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada personer i bilen.

Täck skarpa kanter och vassa hörn med något mjukt.

Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge – bilen kan då rulla iväg.