Körfältsassistans (LDW) – symboler och meddelanden

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).

Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

I situationer där LDW-funktionen uteblir kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.

Exempel på meddelanden:

Symbol1MeddelandeInnebörd
P3-1246-Symbol Lane Departure Warning
Lane Departure Warning PÅ/Lane Departure Warning AV

Funktionen är påslagen/avslagen.

Visas vid påslag/avslag.

Texten försvinner efter 5 sekunder.

Lane Depart. Warning Otillgänglig vid nuvarande hastighetFunktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Lane Depart. Warning OtillgängligKörfältet saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar.
Lane Depart. Warning TillgängligFunktionen läser körfältets sidomarkeringar.
P4-1246-Symbol Kamera BlockeradVindrutesensorer blockerade Se handbok

Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.

Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.

  • Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.

Läs om kamerasensorns begränsningar.

Symbol Driver Alert Service
Driver Alert Service erfordras

Systemet är ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  1. 1 Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.