Volvo Sensus

Volvo Sensus är hjärtat i Din personliga Volvo-upplevelse. Det är Sensus som ger information, underhållning och funktioner som förenklar Ditt ägande.
Px-1320-SENSUS logo

När Du sitter i din bil vill Du ha kontroll, och i dagens uppkopplade värld även information, kommunikation och underhållning när det passar Dig. Sensus omfattar alla våra lösningar som möjliggör uppkoppling* mot omvärlden, och ger Dig samtidigt intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.

Volvo Sensus sammanför och presenterar många funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan göras i bilinställningar, ljud och media, klimat etc.

Med mittkonsolens knappar och reglage eller rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras eller deaktiveras och många varierande inställningar kan göras.

Med ett tryck på MY CAR presenteras alla inställningar relaterat till körning och kontroll av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.

Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA, TEL*, P3-1346-x60-Connectivity symbol*, NAV* och CAM* kan andra källor, system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM, CD, DVD*, TV*,Bluetooth®*, navigation* och parkeringshjälpkamera*.

För mer information om alla funktioner/system, se respektive avsnitt i ägarmanualen eller dess supplement.

  1. * Tillval/tillbehör.