Alkolås* – symboler och textmeddelanden

Alkolåsets1 funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.

Förutom redan beskrivna meddelanden relatertade till hur alkolåset fungerar inför motorstart kan kombiinstrumentets display även visa följande:

DisplaytextInnebörd/åtgärd
Alcoguard Återstart möjligMotorn har varit avstängd kortare tid än 30 minuter – motorstart möjlig utan nytt prov.
Alcoguard Service erfordrasKontakta en verkstad2.
Alcoguard Ingen signal mottagenSändning misslyckades – sänd manuellt med knapp (3) eller gör ett nytt utandningsprov.
Alcoguard Försök igenTestet misslyckades – gör ett nytt utandningsprov.
Alcoguard Blås längreBlåsningen för kort – blås längre.
Alcoguard Blås svagareBlåsningen för hård – blås svagare.
Alcoguard Blås hårdareBlåsningen för svag – blås hårdare.
Alcoguard förvärmer Var god väntaUppvärmning ej klar – vänta på text Alcoguard Blås i 5 sekunder.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Benämns även Alcoguard.
  3. 2 En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.