Provisorisk däcktätningssats* – översikt

Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit), används till att täta en punktering samt kontrollera och justera däcktrycket.

P3/P4-1246-ALL-new version of TMK 1
  1. Ikon röd cirkel 1Dekal, högsta tillåtna hastighet
  2. Ikon röd cirkel 2Strömbrytare
  3. Ikon röd cirkel 3Kabel
  4. Ikon röd cirkel 4Flaskhållare (orangefärgade locket)
  5. Ikon röd cirkel 5Skyddslock
  6. Ikon röd cirkel 6Tryckreduceringsventil
  7. Ikon röd cirkel 7Luftslang
  8. Ikon röd cirkel 8Flaska med tätningsvätska
  9. Ikon röd cirkel 9Tryckmätare
  1. * Tillval/tillbehör.