PIN-kod till Volvo On Call*

PIN-kod används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra VOC-tjänster.

Den fyrsiffriga PIN-koden som skickades till dig då din återförsäljare aktiverade ditt abonnemang används av säkerhetsskäl för att identifiera godkänd person att utföra vissa VOC-tjänster, t.ex. låsa upp bilen via VOC Service center eller skapa ett konto till mobilappen.

Glömt eller vill byta PIN-kod

Om du har glömt din PIN-kod eller önskar byta den (t.ex. om du köpt en begagnad bil), kontakta din återförsäljare eller tryck på ON CALL-knappen i din bil. Den nya koden kommer att skickas till dig.

Fel PIN-kod har skrivits in i appen upprepade gånger

Efter felaktig inslagen PIN-kod tio gånger i rad uppnåts kommer kontot att låsas. För att kunna använda appen igen måste en ny PIN-kod väljas och ett nytt app-konto skapas genom att följa samma process som vid föregående skapande av app-konto.

  1. * Tillval/tillbehör.