TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*1 – aktivera/deaktivera

Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck.

 OBS

Bilen måste stå stilla då däcktrycksövervakningen aktiveras/deaktiveras.
Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se MY CAR.
Starta motorn.
Välj menysystemet MY CAR för att öppna menyerna till däcktryck.
Välj Däcktryck och tryck OK.
Ett X visas i informationsdisplayen om systemet aktiveras, alternativt försvinner om systemet deaktiveras2.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Standard på vissa marknader.
  3. 2 Endast på vissa marknader.

Relaterade dokument