XC70

2015 Early

Lampbyte – blinkers fram

Blinkerlampan är placerad innanför strålkastarens mindre täcklock.
Ta loss det lilla runda täcklocket.
Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
Dra loss den trasiga lampan och sätt i den nya. Den kan bara sättas dit på ett sätt.
Passa in lamphållaren i sockeln och pressa tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka locket. Det ska passas in och tryckas fast tills ett klickljud hörs.

Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.

Var det här till hjälp?