XC70

2015 Early

Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering

Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan öppna en bakdörr inifrån.

Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr

Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt när dörren är öppen.

För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.

 OBS

  • En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
  • Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.

Var det här till hjälp?