XC70

2015 Early

MY CAR

MY CAR är en menykälla som hanterar många av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.

Vissa funktioner är standard, andra är tillval – utbudet varierar även beroende av marknad.

Handhavande

Navigering bland menyerna sker med knappar på mittkonsolen eller med rattens högra knappsats*.

Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt. Bilden är schematisk – antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.

Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt. Bilden är schematisk – antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.

  1. MY CAR – öppnar menysystemet MY CAR.
  2. OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/bocka i markerat menyalternativ eller lagra vald funktion i minnet.
  3. TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att stega upp/ner bland menyalternativ.
  4. EXIT

EXIT-funktioner

Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid ett kort tryck på EXIT och på vilken menynivå, kan något av följande ske:

  • telefonsamtal avvisas
  • aktuell funktion avbryts
  • inmatade tecken raderas
  • senast gjorda val ångras
  • leder uppåt i menysystemet.

Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för MY CAR eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn).

  1. * Tillval/tillbehör.

Var det här till hjälp?