Internetkarta1 – text och symboler i bildskärm

Förklaring av text och symboler som kan visas på kartan.
P3/P4-1220-Text and symbols on the map
Ikon röd cirkel 1Vägtyper – storlek och färg varierar beroende på vägens storlek samt vald kartskala och kartfärg
Ikon röd cirkel 2Trafikinformation – markeras med streck i kanten av vägen.
Ikon röd cirkel 3 Intressepunkter (POI)
Ikon röd cirkel 4Symbol för resmål/slutdestination
Ikon röd cirkel 5Planerad resväg – blå
Ikon röd cirkel 6Bilens aktuella position
Ikon röd cirkel 7Järnväg
Ikon röd cirkel 8Scrollar/flyttar kartan i pilens riktning med hjälp av motsvarande nummer på det numeriska tangentbordet
Ikon röd cirkel 9Kartskala
Ikon röd cirkel 10Fokusruta med hårkors i mitten
Ikon röd cirkel 11Aktuell vägs/gatas namn alternativt koordinater eller information om intressepunkt (POI)
Ikon röd cirkel 12Kompass
  1. 1 Gäller vissa marknader.