Internetkarta1 – resvägsöversikt

Visa översiktskarta på resväg.

För att visa översiktskarta på resväg, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj ResvägKarta över kvarvarande resväg.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Remaining route-map

I övrigt, samma funktioner som i scrollmenyn.

  1. 1 Gäller vissa marknader.