Bilmodem*1

Bilen är utrustad med ett modem som kan användas för att ansluta bilen till internet. Det är även möjligt att dela ut internetanslutningen via Wi-Fi.

Internetanslutning

P3-1346-x60-Connect by car modem
P3-14w46-S60,V60H,V60 P-SIM cardholder in glove compartment
Hållaren för SIM-kort i handskfacket.
Placera ditt personliga SIM-kort i hållaren som är placerad i handskfacket.
Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj InställningarInternetinställningarBilmodem.
Ange SIM-kortets PIN-kod.
Bilen ansluter till internet och det är möjligt att använda dess internetfunktioner, se Internetansluten bil.

 OBS

För att inte behöva ange PIN-kod efter varje gång bilen startats om rekommenderas att stänga av PIN-kodlåset. Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj InställningarInternetinställningarBilmodem. Avmarkera kryssrutan Lås SIM-kort.

 OBS

Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.

Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik.

För att stänga av internetanslutningen tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj InställningarInternetinställningarIngen.

Dela ut Wi-Fi-hotspot

P3-1346-x60-Car WiFi hotspot

Då bilen är ansluten till internet via bilmodem är det möjligt att dela ut internetuppkopplingen (Wi-Fi-hotspot) så att andra enheter kan använda sig av bilmodemet.

Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja internetdelning (utdelning av internetkoppling).

Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj InställningarInternetinställningarBilens Wi-Fi hotspot

Ange namn på Wi-Fi-nätverket (SSID) och ange ett lösenord. Namnet ska innehålla 6-32 tecken och lösenordet 10-63 tecken. Det är möjligt att senare byta namn och lösenord.

Aktivera bilens Wi-Fi-hotspot genom att markera kryssrutan.
Det är nu möjligt för externa enheter att ansluta till bilens Wi-Fi-hotspot.

För att deaktivera internetdelningen – kryssa ur rutan.

 OBS

Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.

Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik.

Upp till 8 enheter kan anslutas till bilens Wi-Fi-hotspot. Antal anslutna enheter visas genom att först trycka på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj InställningarInternetinställningar.

P3-1346-x60-no of connected devices
Antal anslutna enheter till bilens Wi-Fi-hotspot.

För att visa vilka enheter som är anslutna till bilens Wi-Fi-hotspot, tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj InställningarInternetinställningarBilens Wi-Fi hotspot.

Teknik och säkerhet för Wi-Fi-hotspot

Vid utdelning av Wi-Fi-hotspot används frekvensen 2,4 GHz. Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt kan det resultera i försämrad prestanda.

  • Frekvens – 2,4 GHz.
  • Standarder – 802.11 b / g / n.
  • Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
  • Antennen till bilens modem är placerad på bilens tak.

Ingen eller dålig internetanslutning

Se Internetansluten bil.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast bilar med Volvo On Call.