Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen håller bilen stilla, då förarplatsen är tom, genom att mekaniskt låsa/spärra två hjul.

Funktion

När den elektriskt styrda parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.

Om bilen står stilla när parkeringsbromsen ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om ansättningen sker när bilen rör sig används ordinarie färdbroms, dvs. bromsen verkar på alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.

Låg batterispänning

Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas. Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se Starthjälp med batteri.

Att ansätta parkeringsbromsen

P3-V60H ParkeringsBromsReglage Ansätt
Parkeringsbromsreglage – ansätt.
Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
Tryck på parkeringsbromsreglaget.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Kombiinstrumentets symbol börjar blinka – vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
Släpp färdbromspedalen och säkerställ att bilen står still.

När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas i (manuell växellåda), eller växelväljaren vara i läge P (automatisk växellåda).

Nödbroms

I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när fordonet är i rörelse genom att trycka och hålla på parkeringsbromsreglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps.

 OBS

Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder en signal under bromsförloppet.

Parkering i backe

Om bilen parkeras i uppförsbacke:

 • Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.

Om bilen parkeras i utförsbacke:

 • Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.

 Varning

Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.

Att lossa parkeringsbromsen

P3-V60H ParkeringsBromsReglage Lossa
Parkeringsbromsreglage – lossa.

Bil med manuell växellåda

Lossa manuellt

Sätt fjärrnyckeln i startlåset1.
Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
Dra i parkeringsbromsreglaget.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Parkeringsbromsen släpper och kombiinstrumentets symbol slocknar.

 OBS

Parkeringsbromsen kan även lossas manuellt genom att kopplingspedalen trycks ner istället för bromspedalen. Volvo rekommenderar att bromspedalen används.

Lossa automatiskt

Starta motorn.
Lägg i 1:ans växel eller backväxeln.
Släpp upp kopplingen och ge gas.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Parkeringsbromsen släpper och kombiinstrumentets symbol slocknar.

Bil med automatisk växellåda

Lossa manuellt

Sätt fjärrnyckeln i startlåset1.
Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
Dra i reglaget.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Parkeringsbromsen släpper och kombiinstrumentets symbol slocknar.

Lossa automatiskt

Ta på säkerhetsbältet.
Starta motorn.
Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
För växelväljaren till läge D eller R och ge gas.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Parkeringsbromsen släpper och kombiinstrumentets symbol slocknar.

 OBS

Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är igång och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på bilar med automatväxellåda när gaspedalen trycks ner och växelväljaren står i läge D eller R.

Tung last i motlut

Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att trycka in reglaget samtidigt som du kör iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.

Byte av bromsbelägg

Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Symboler och meddelanden

För information om hur kombiinstrumentets textmeddelanden kan visas och raderas, se Meddelanden – hantering.

SymbolMeddelandeInnebörd/åtgärd
P3 V60H Symbol parkeringsbroms 2"Meddelande"
 • Läs kombiinstrumentets meddelande.
Symbol parkeringsbroms

Blinkande symbol innebär att parkeringsbromsen ansätts.

Blinkar symbolen i någon annan situation innebär det att ett fel uppstått.

 • Läs kombiinstrumentets meddelande.
Parkeringsbroms ej helt släppt

Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan lossas:

 • Försök att ansätta och lossa bromsen.

Om felet kvarstår efter några försök:

 • Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

OBS! En varningssignal ljuder vid fortsatt färd med detta felmeddelande.

Parkeringsbroms ej ansatt

Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas:

 • Försök att lossa och ansätta bromsen.

Om felet kvarstår efter några försök:

 • Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet med dörren öppen för att göra föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.

Parkeringsbroms Service erfordras

Ett fel har uppstått:

 • Försök att ansätta och lossa bromsen.

Om felet kvarstår efter några försök:

 • Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i backe och 1:ans växel läggas i (manuell växellåda) eller växelväljaren vara i läge P (automatisk växellåda).

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

 1. 1 För bil med nyckelfritt start- och låssystem: Tryck på START/STOP ENGINE.

Relaterade dokument