Kombiinstrument, digitalt – översikt

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner samt meddelanden.

Informationsdisplay

P3-1320 DIM High-line Information display
Informationsdisplay, digitalt instrument*.

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt meddelanden. Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder displayen.

Mätare och indikatorer

För digitalt kombiinstrument kan olika teman väljas. Möjliga teman är "Elegance", "Eco" och "Performance".

Tema kan väljas endast när motorn är igång.

För att välja tema – tryck på vänster rattspaks OK-knapp och välj menyalternativ Teman genom att vrida spakens tumhjul. Tryck på OK-knappen. Vrid tumhjulet för att välja tema och bekräfta valet genom att trycka på OK-knappen.

Utseendet i mittkonsolens bildskärm följer på vissa modellvarianter valet av kombiinstrumentets tema.

Med vänster rattspak kan även instrumentets kontrastläge och färgläge ställas in.

För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument.

Valet av tema samt inställningarna av kontrastläge och färgläge kan för varje fjärrnyckel lagras i bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering*.

Tema "Elegance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Elegance
Mätare och indikatorer, tema "Elegance".
 1. Ikon röd cirkel 1Bränslemätare. När indikeringen minskar till endast en vit markering1, tänds den gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator och Påfyllning av bränsle.
 2. Ikon röd cirkel 2Temperaturmätare för motorns kylvätska
 3. Ikon röd cirkel 3Hastighetsmätare
 4. Ikon röd cirkel 4Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
 5. Ikon röd cirkel 5Växlingsindikator2/Växellägesindikator3. Se även Växlingsindikator* eller Automatisk växellåda – Geartronic*.

Tema "Eco"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Eco
Mätare och indikatorer, tema "Eco".
 1. Ikon röd cirkel 1Bränslemätare. När indikeringen minskar till endast en vit markering1, tänds den gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator och Påfyllning av bränsle.
 2. Ikon röd cirkel 2Eco guide. Se även Eco guide & Power guide*.
 3. Ikon röd cirkel 3Hastighetsmätare
 4. Ikon röd cirkel 4Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
 5. Ikon röd cirkel 5Växlingsindikator2/Växellägesindikator3. Se även Växlingsindikator* eller Automatisk växellåda – Geartronic*.

Tema "Performance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Performance
Mätare och indikatorer, tema "Performance".
 1. Ikon röd cirkel 1Bränslemätare. När indikeringen minskar till endast en vit markering1, tänds den gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator och Påfyllning av bränsle.
 2. Ikon röd cirkel 2Temperaturmätare för motorns kylvätska
 3. Ikon röd cirkel 3Hastighetsmätare
 4. Ikon röd cirkel 4Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
 5. Ikon röd cirkel 5Power guide. Se även Eco guide & Power guide*.
 6. Ikon röd cirkel 6Växlingsindikator2/Växellägesindikator3. Se även Växlingsindikator* eller Automatisk växellåda – Geartronic*.

Kontroll- och varningssymboler

P3-1320 DIM High-Line Information display, control and warning symbols
Kontroll- och varningssymboler, digitalt instrument.
 1. Ikon röd cirkel 1Kontrollsymboler
 2. Ikon röd cirkel 2Kontroll- och varningssymboler
 3. Ikon röd cirkel 3Varningssymboler4

Funktionskontroll

Samtliga kontroll- och varningssymboler utom symboler i informationsdisplayens mitt, tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn. När motorn startat ska samtliga symboler slockna, utom den för parkeringsbromsen som släcks först när denna frigörs.

Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga symboler inom några sekunder utom symbolen för fel i bilens avgasreningssystem och symbolen för lågt oljetryck.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
 3. 2 Manuell växellåda.
 4. 3 Automatisk växellåda.
 5. 4 Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer information, se Motorolja – allmänt.