Körfältsassistans (LDW)*

Uppgiften för Körfältsassistans (Lane Departure Warning) är att på motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar eget körfält.

Princip för LDW

P4-1220-LKA - Princip
(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)

En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.

Om bilen korsar en av sidolinjerna varnas föraren med en ljudsignal.

 OBS

Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså när bilen har en linje mellan hjulen.

 Varning

Körfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.

  1. * Tillval/tillbehör.