Katalysatorer

Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att snabbt nå arbetstemperatur.

Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.

Lambdasond™ syremätgivare

Lambdasonden är en del i ett reglersystem, som har till uppgift att minska utsläppen och att förbättra utnyttjandet av bränslet. För mer information, se Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle och den luft som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.