Motorhuv – öppna och stänga

Motorhuven kan öppnas när handtaget vid pedalerna dragits bakåt och spärren vid kylargrillen förts åt vänster.

p3007 motorhuv, öppna stänga 1
Opening and closing the hood
Ikon grå fyrkant 1

Dra i handtaget vid pedalerna. Det hörs när spärren släpper.

Ikon grå fyrkant 2

För spärren åt vänster och öppna huven. (Spärrhaken sitter mellan strålkastare och kylargrill, se bild.)

 Varning

Kontrollera att huven låser ordentligt vid stängning.