Tillbehör och extrautrustning

Felaktig inkoppling och installation av tillbehör och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.

Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem. Volvo rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du installerar tillbehör eller extrautrustning som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.

Värmereflekterande vindruta*

Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.

Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion och prestanda negativt.

Om funktionen för elektronisk utrustning ska bli optimal bör denna placeras på den del av vindrutan som saknar värmereflekterande film (se markerat fält i bilden).

P3-V60H IR free windscreen
Fält där IR-film inte är applicerad.

A är avståndet från vindrutans övre kant ned till fältets början. B är avståndet från vindrutans övre kant ned till fältets slut.

Mått
A

47 mm

B

87 mm

  1. * Tillval/tillbehör.