Säkerhetstjänster med Volvo On Call*

Automatiskt och manuellt larm samt möjlighet att tillkalla vägassistans är säkerhetstjänster tillgängliga via Volvo On Call (VOC). Säkerhetstjänster används för larm vid olycka eller nödsituation.

Automatiskt larm

När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare eller krockkudde nås, skickas en signal automatiskt till VOC service center. Följande sker:

  1. Ett meddelande skickas automatiskt från bilen till VOC service center.
  2. VOC service center etablerar därefter muntlig kontakt med bilens förare och försöker ta reda på krockens omfattning och behovet av hjälp.
  3. VOC service center kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).

Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC service center berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.

Manuellt larm

Kontakta VOC service center för att begära hjälp i nödsituationer, se larma manuellt.

Vägassistans

Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist eller urladdat batteri, se tillkalla vägassistans.

Vägassistans tjänsten kan behöva tecknas separat.

Larmnummer

Då larmtjänsten aktiveras försöker systemet etablera kontakt med VOC service center. Om detta inte är möjligt går samtalet direkt till det utsedda larmnumret för området där bilen befinner sig1.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller vissa marknader.