Radiostationslista

Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar. Detta gör det möjligt för dig att finna en station när du kör i ett område där du inte känner till radiostationerna och deras frekvenser.

Den automatiska radiostationssökningen använder den sammanställda radiostationslistan.

 OBS

Listan visar endast de frekvenser för stationer som för närvarande mottages, inte en komplett lista över alla radiofrekvenser på det valda frekvensbandet.

Relaterade dokument