MY CAR – systeminställningar

Menyalternativ systeminställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. tid och språk.
Systeminställningar
Läs om
Tidsinställningar

Här justeras kombiinstrumentets klocka.

24-timmarsklocka
Av
Sommartid
Auto
Av
Automatisk tidsinställning
Av
Plats
Språk

Väljer språk för texter i bildskärmen och kombiinstrumentet.

Språk: Förardisplay

Väljer språk för texter i kombiinstrumentet.

Avstånds- o. bränsleenh.
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Temperaturenhet
Celsius
Fahrenheit

Väljer enhet för visning av yttertemperatur och inställning av klimatanläggning.

Skärmsläckare
Av

Skärmens aktuella innehåll slocknar efter en stunds inaktivitet och ersätts av en tom bildskärm om detta alternativ markeras.

Aktuellt skärminnehåll återkommer om någon av bildskärmens knappar eller reglage påverkas.

Visa hjälptext
Av

Förklarande text till skärmens aktuella innehåll visas, med detta alternativ markerat.

Återställ systeminställningar

Alla menyer i Systeminställningar får ursprunglig fabriksinställning.