Motor- och kupévärmare* – tidur

Motor- och kupévärmarens tidur är kopplade till bilens klocka.

Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån rådande yttertemperatur.

 OBS

Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.

Inställning1

Tryck på OK för att komma till menyn.
Stega med tumhjulet till ett av tiduren Parkeringsvärmare och välj med OK.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
Tryck kort på OK för att komma till den upplysta timinställningen.
Välj önskad timme med tumhjulet.
Tryck kort på OK för att komma till minutinställningen.
Välj önskad minut med tumhjulet.
Tryck på OK2 för att bekräfta inställningen.
"Backa" i menystrukturen med RESET.
Välj det andra tiduret (fortsätt från punkt 2) eller gå ur menyn med RESET.

Starta

Tryck på OK för att komma till menyn.
Stega med tumhjulet till Parkeringsvärmare och välj med OK.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och aktivera med OK.
Gå ur menyn med RESET.

Avstängning

En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
Tryck på OK för att komma till menyn.
Stega med tumhjulet till Parkeringsvärmare och välj med OK.
Om ett tidur är satt men inte aktiverat syns en klock-ikon bredvid den inställda tiden.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.

Stäng av tiduret genom att trycka:

  • länge på OK eller
  • kort på OK för att komma vidare i menyn. Välj sedan att stoppa tiduret och bekräfta valet med OK.
Gå ur menyn med RESET.

En tidurstartad värmare kan även stängas av direkt.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Inställning av tidur är endast möjlig med avstängd motor.
  3. 2 Ytterligare ett tryck på OK aktiverar tiduret.