Allmänt om barnsäkerhet

Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knät på en passagerare.

Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till 3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/barnstol upp till 10 års ålder.

Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till barnets vikt och storlek, se Barnskydd.

 OBS

Lagbestämmelser om hur barn får placeras i bilen varierar från land till land. Ta reda på vad som gäller.

Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar, barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen men också att barnsäkerhetsutrustningen passar och är enkel att använda.

 OBS

Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.

Barnsäkerhetsspärr

Bakdörrarna och bakdörrarnas fönster* kan spärras manuellt eller elektroniskt* för öppning inifrån.

  1. * Tillval/tillbehör.