Temperaturreglering i kupé

När bilen startas är den senast gjorda temperaturinställningen kvar.

 OBS

Det går inte att påskynda uppvärmningen/nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
P4-1246-Y55X-Temperature level in display
Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens bildskärm.
P3-1246-S60/V60/V60H Button heated seats2

Med vredet kan temperaturen ställas in – separat för förarsidan och passagerarsidan.