Parkeringshjälpkamera – inställningar

Parkeringskamera är ett hjälpsystem vilket aktiveras när backväxeln väljs.

Aktivera avstängd kamera

Om kamerafunktionen är avstängd då backväxeln väljs, aktiveras den på följande vis:

P31346- Park Assist Camera
  • Tryck på CAM – bildskärmen visar aktuell kameravy.

Ändra inställning

Standardinställning är att kameran aktiveras när backväxeln väljs.

Parkeringskamerans inställningar kan ändras då bildskärmen visar en kameravy:

  1. Tryck på OK/MENU när en kameravy visas – bildskärmen växlar till en meny med olika alternativ.
  2. Vrid fram önskat alternativ med TUNE.
  3. Markera alternativet med ett tryck på OK/MENU och backa ut med EXIT.

Övrigt

Om bilen har fler kameror* installerade kan aktiv kameravy på bildskärmen växlas:

  • Tryck på CAM eller vrid TUNE.
  1. * Tillval/tillbehör.