Media Bluetooth®

Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth® och kan trådlöst spela upp strömmande ljudfiler från externa enheter med Bluetooth®, såsom mobiltelefoner och handdatorer.

Enheten måste först registreras och anslutas till bilen.

För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering . Nedan finns en utförligare beskrivning.

Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.

Uppspelning och navigering

Navigering och styrning av ljudet kan göras via mittkonsolens knappar eller via knappsatsen i ratten. I vissa externa enheter går det även att byta spår från enheten.

När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det även möjligt att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree telefon. Skifta mellan huvudkällorna TEL och MEDIA för att hantera respektives funktioner.

 OBS

Bluetooth®-mediaspelare måste stödja Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) och Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Spelaren bör använda AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat fall kan vissa funktioner utebli.

Inte alla på marknaden förekommande mobiltelefoner och externa mediaspelare är helt kompatibla med Bluetooth®-funktionen i bilens mediaspelare. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få information om kompatibla telefoner och externa mediaspelare.

 OBS

Bilens mediaspelare kan endast spela upp ljudfiler via Bluetooth®-funktionen.