Navigation* – kartalternativ

Här kan inställningar göras för hur kartan ska visas och vad som ska visas.
P3-1420-NAV-Melco Meny Inställn Kartalt VisaHelskärm

Karta på hela bildskärmen

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarKartalternativVisa helskärmskarta.

Välj kartstorlek:

 • Markerad ruta – visar kartan över hela bildskärmen.
 • Tom ruta – bilrelaterad information som t.ex. kupétemperatur och spelande media visas i skärmens neder- och överkant.

Kartläge

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarKartalternativKartläge.

Välj hur kartan ska visas på bildskärmen:

 • Norr upp – kartan visas med Norr alltid uppåt på bildskärmen. Bilsymbolen rör sig i aktuella väderstreck på skärmen.
 • Karta färdriktning upp – bilsymbolen är i centrum och pekar alltid uppåt på bildskärmen. Kartbilden roterar under bilsymbolen relaterat hur vägen svänger.
 • 3D-karta bas – kartan ses snett uppifrån med bilsymbolen i centrum och färdriktning uppåt på bildskärmen.
 • 3D-karta detaljerad – samma som föregående alternativ men med olika objekt, byggnader etc. inlagda i kartbilden.

Information utmed motorväg

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarKartalternativMotorvägsinformation.

Välj funktion:

 • Markerad ruta – då bilen befinner sig på en motorväg visas de tre (3) nästkommande avfarterna som har t.ex. en rastplats eller bensinstation. Listan sorteras med närmaste avfart nederst i listan.
 • Tom ruta – funktion avstängd.

Information om aktuell position

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarKartalternativPositionsinformation.

Välj positionsinformation:

 • Nuvarande vägnamn – bildskärmen visar namn på den väg/gata där bilen/scrollmarkören befinner sig.
 • Lat/Long – bildskärmen visar koordinaterna för platsen där bilen/scrollmarkören befinner sig.
 • Ingen – bildskärmen visar ingen information för platsen där bilen/scrollmarkören befinner sig.

Kompass

På bildskärmens kartbild finns en kompass som visar i vilken riktning bilens front pekar.

P3-1020-NAV-sv60 KompassnålP3-1420-NAV-Melco Kompassnål N-V-S-E

Kompassnålens röda spets pekar i nordlig riktning och den vita pekar åt söder. Som alternativ till grafisk kompass kan även textbaserad kompassriktning väljas.

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarKartalternativKompass.

Välj om kompassriktningen ska visas med en kompassnål eller med bokstäver:

 • Grafisk – en kompassnål anger kompassriktningen.
 • Text – bokstäverna N för norr, W för väster, S för söder eller E för öster, anger kompassriktningen.

Även kartbildens kompassriktning – norr eller färdriktningen uppåt på skärmen – kan justeras, se avsnittet "Kartläge kompassriktning" ovan.

Intressepunkter (POI) på karta

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarKartalternativPOI-symboler.
P3-1020-NAV- Inställningar POI på karta-2
Markerade POI visas på kartan.

Välj vilka POI-symboler som ska visas på kartan:

 • Grundinställning – POI specificerade med funktionen Valda visas.
 • Valda – välj med TUNE-ratten + OK för varje POI som önskas på bildskärmen.
 • Ingen – inga POI visas.

För att inte göra kartbilden svårläst är antalet POI som kan ses samtidigt på skärmen begränsat – att zooma in ett område ger möjlighet att se flera POI.

Kartfärger

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarKartalternativKartfärger.

Välj inställning för kartfärger:

 • Automatisk – en ljussensor känner av om det är dag eller natt och anpassar bildskärmen automatiskt.
 • Dag – bildskärmens färger och kontrast blir klara och skarpa.
 • Natt – bildskärmens färger och kontrast anpassas för att ge föraren ett optimalt mörkerseende.

Lagrad plats på kartan

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarKartalternativLagrad plats på kartan.
Samtliga lagrade positioner visas.
 1. * Tillval/tillbehör.