Parkeringshjälpkamera*

Parkeringskamera är ett hjälpsystem vilket aktiveras när backväxeln väljs.

Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.

 OBS

Då en dragkrok är konfigurerad med bilens elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när funktionen mäter parkeringsutrymmet.

 Varning

  • Parkeringskameran är ett hjälpmedel och kan aldrig ersätta förarens ansvar vid backning.
  • Kameran har döda vinklar där hinder inte kan upptäckas.
  • Var uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen.

Funktion och handhavande

P3-0920-70 Parkeringskamera
Kamerans placering intill öppningshandtaget.

Kameran visar vad som finns bakom bilen och om något dyker upp från sidorna.

Kameran visar ett brett område bakom bilen samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.

Föremål på bildskärmen kan upplevas luta något – detta är normalt.

 OBS

Föremål på bildskärmen kan vara närmare bilen än de upplevs vara på skärmen.

Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och dess kamerabild visas på skärmen.

När backväxeln väljs, visas grafiskt heldragna linjer som illustrerar var bilens ungefärliga yttermått kommer att vara med aktuellt rattutslag – detta underlättar vid fickparkering, backning i trånga utrymmen och vid påkoppling av släpvagn. Hjälplinjerna kan stängas av – se avsnitt Inställningar .

Är bilen även utrustad med Parkeringshjälpsensorer * visas dess information grafiskt som färgade fält för att illustrera avstånd till upptäckta hinder, se rubrik "Bilar med backsensorer" längre fram i texten.

Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet överstiger 10 km/h (6 mph) framåt eller 35 km/h (22 mph) bakåt.

Ljusförhållanden

Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i en något reducerad bildkvalitet.

 OBS

Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.

Hjälplinjer

P3-1346-70+80 PAC Bending lines
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.

Linjerna på skärmen projiceras som om de befann sig i markplan bakom bilen och är direkt beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser den väg bilen kommer att ta – även då bilen svänger.

 OBS

  • Vid backning med släpvagn som inte är elektriskt kopplad till bilen visar skärmens linjer den väg bilen kommer att ta – inte släpvagnens.
  • Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens elsystem.
  • Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo original släpvagnskablage används.

 Viktigt

Tänk på, att med kameravy bakåt vald, visar bildskärmen endast området bakom bilen – var då uppmärksam på bilens sidor och framvagn när ratten vrids vid backning.

Gränslinjer

P3-1346-70 Parkeringskamerans linjer
Systemets linjer.
Ikon röd cirkel 1Gränslinje 30 cm-zon bakåt från bilen
Ikon röd cirkel 2Gränslinje fri backnings-zon

Den röda linjen (1) ramar in en zon ca 30 cm bakåt från stötfångaren.

Den gula horistontella linjen (2) ramar in en zon upp till ca 1,5 m bakom stötfångaren.

De gula sidolinjerna slutar ca 2,0 m bakom stötfångaren.

Gränslinjerna inkluderar bilens mest utstickande detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn – även då bilen svänger.

Bilar med backsensorer*

P3-1346-70+80 - PAC with PAS
Färgade fält (en per sensor) visar avstånd.

Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp visas avståndet med färgade fält för varje sensor som registrerar ett hinder.

Fältens färg ändras med minskande avstånd till hindret – från grönt till gult mot rött.

FärgAvstånd (meter)
Grön0,8–1,5
Gul0,4–0,8
Röd0–0,4
  1. * Tillval/tillbehör.