Färddator – färdstatistik*

Färdstatistik från färddatorn kan visas i mittkonsolens bildskärm och ger en grafisk översikt över bränsleförbrukningen.

Funktion

Öppna menysystemet MY CAR och välj Färdstatistik för att se stapeldiagram.
P4-1220-Trip statistics
Färdstatistik1

Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km körd sträcka, beroende av vald skala – stapeln längst till höger visar värdet för aktuell pågående kilometer eller 10 km.

Med TUNE-ratten kan skalan för staplarna skiftas mellan 1 km och 10 km – markören längst till höger skiftar läge mellan uppe och nere relaterat vald skala.

Inställningar

Olika inställningar kan göras för färdstatistik i menysystemet MY CARFärdstatistik.

  • Nollställ då bilen har varit avstängd i minst 4h – markera i rutan med ENTER och backa ut ur menyn med EXIT. Med detta alternativ markerat raderas all statistik automatiskt efter avslutad körning och bilen har stått stilla mer än 4 timmar. Vid påföljande motorstart börjar färdstatistiken om från noll.
  • Påbörja ny resa – med ENTER raderas all tidigare statistik, backa ut ur menyn med EXIT. Om en ny körcykel ska påbörjas innan 4 timmar förflutit måste aktuell period först raderas manuellt med detta alternativ.

Se även information om Eco guide .

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Bilden är schematisk – layout kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.

Relaterade dokument