Navigation* – handhavande

Grundläggande handhavande av Sensus Navigation och exempel på användning.

Navigationssystemet kan styras från mittkonsolen, rattknapparna, fjärrkontrollen* och delvis med röststyrning. För grundläggande hantering av systemet, se avsnittet Ljud och media – hantera systemet i ägarmanualen.

Aktivera Sensus Navigation

Tryck på NAV-knappen i mittkonsolen.
Efter en kort stund visas kartan över aktuellt geografiskt område där bilen symboliseras med en blå triangel.

 Varning

Tänk på följande:

 • Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen.
 • Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme.
 • Vägförhållanden kan på grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.

Navigationssystemet kan inte stängas av utan arbetar i bakgrunden – det stängs av först när fjärrnyckeln tas ur startlåset.

 OBS

Navigationssystemet är tillgängligt även med avstängd motor. Vid för låg batterispänning stängs systemet av.

Menyer

Förutom systemets vanliga källmeny och genvägsmeny så finns för navigationssystemet en scrollmeny.

I scrolläge flyttas ett hårkors över kartbilden med mittkonsolens numeriska knappar.

P3-1346-NAV-Melco Karta Scrolläge
Scrolläge med hårkors1.

Aktivera/avaktivera scrolläge

Aktivera – tryck på en av de numeriska knapparna 09.
Avaktivera – tryck EXIT eller NAV.

Scrolla

Tryck på en av de numeriska sifferknapparna 1-2-3-4-6-7-8-9 – i marginalerna visas en riktningspil kombinerat med den siffra som ska användas för att rulla kartan i önskad riktning.

Zooma

Vrid på TUNE-ratten.

Centrering av karta

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 5

Vid tryck på siffran 5 i Scrolläge centreras kartan runt bilens position.

Om en Resplan med Delmål är aktiverad, centeras kartan runt respektive Delmål för varje ytterligare tryck.

Scrollmeny

P3-1346-NAV-Melco Karta Scrollmeny
I scrolläge tryck på OK/MENU.
En meny öppnas för den plats på kartan vilken hårkorsets centrum pekar på.

Välj funktion:

 • Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning på kartan.
 • Lägg till som delmål – adderar markerad plats till resplanen.
 • Intressepunktsinformation – visar namn och adress på bildskärmen för den POI som ligger närmast hårkorset. För mer information om POI, se ange resmål.
 • Trafikinformation på kartan – ger möjlighet att se förekommande trafikmeddelanden2 runt markerad plats.
 • Information – visar förekommande information om markerad plats.
 • Spara – ger möjlighet att lagra markerad plats i minnet, för att sedan kunna anges som resmål.

Exempel

Vägledning till önskad intressepunkt (POI):
Om kartbilden inte visas – tryck på NAV.
Kartbilden visas.
Tryck NAV.
Genvägsmenyn öppnas.
Markera Ange intressepunkt och bekräfta med OK/MENU.
Markera t.ex. Runt bilen och bekräfta med OK/MENU.
En träfflista visas.
Markera t.ex. Närmaste sevärdhet och bekräfta med OK/MENU.
En träfflista visas.
Markera önskat alternativ i listan och bekräfta med OK/MENU.
En pop-up-meny visas.
Markera Ange som enda resmål och bekräfta med OK/MENU.
Vägledningen startar – följ anvisningarna.

Se även exempel på röststyrning av navigationssystemet.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Välj om hårkorsets/markörens position ska visas med namn eller GPS-koordinater, se kartalternativ.
 3. 2 Servicen finns ej för alla områden/marknader.