Varningsblinkers

Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom att bilens samtliga blinkerlampor blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
P3-1120-V70/XC70/S80-Hazard warning switch
Knapp för varningsblinkers.

Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet blinkar när varningsblinkers används.

Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten understiger ca 10 km/h (6 mph). Varningsblinkers förblir aktiva när man stannat och deaktiveras då automatiskt när man kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks in.