Larm

Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.

Aktiverat larm löser ut om:

  • dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
  • en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
  • bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är utrustad med lutningssensor*)
  • startbatteriets kabel kopplas ifrån
  • sirenen kopplas bort.

Om ett fel uppstått i larmsystemet visar informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett meddelande. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

 OBS

Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan larmet utlösas om bilen lämnas med öppet fönster eller öppen taklucka eller om kupévärmare används.

För att undvika detta: Stäng fönster/taklucka när bilen lämnas. Om bilens integrerade kupévärmare (eller en portabel elektrisk) ska användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar uppåt i kupén. Alternativt kan reducerad larmnivå användas, se Reducerad larmnivå.

 OBS

Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.

Aktivera larm

Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.

Deaktivera larm

Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.

Stänga av utlöst larm

Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller genom att sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
  1. * Tillval/tillbehör.