Motor- och kupévärmare* – direktavstängning

Motor- och kupévärmaren går att stänga av direkt via informationsdisplayen.
Tryck på OK för att komma till menyn.
Stega med tumhjulet till Parkeringsvärmare och välj med OK.
Stega vidare i nästa meny till Avbryt för att deaktivera värmaren och välj med OK.
Gå ur menyn med RESET.
  1. * Tillval/tillbehör.