Trafikinformation (TP)

Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd radiostations RDS-nätverk.

Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad. Om någon station i listan kan sända trafikinformation visas detta genom att TP lyser starkt i bildskärmen, i annat fall kommer TP att vara gråfärgad.

För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj TP.