MY CAR – förarstödsystem

Menyalternativ förarstödsystem i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. Kollisionsvarning och Körfältsassistent.
Förarstödsystem
Läs om
Kollisionsvarning
Kollisionsvarning
Av
Varningsavstånd
Kort
Normal
Lång
Varningsljud
Av
Trafikskyltsinformation
Trafikskyltsinformation
Av
Hastighetsvarning
Av
ESC OFF
Av
City Safety
Av
BLIS
Av
Avståndsvarning
Av
Driver Alert
Av