Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd)

WHIPS (Whiplash Protection System) är ett skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena.
P3-10w35 Whiplash Protection System WHIPS (1)

WHIPS-systemet aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.

 Varning

WHIPS-systemet är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

Sätets egenskaper

När WHIPS-systemet aktiveras fälls framsätenas ryggstöd bakåt så att sittställningen för föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.

 Varning

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av sätet eller WHIPS-systemet själv. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.