Ledbelysning

Ledbelysning omfattas av halvljus, positionsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.

En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd och fungera som ledbelysning efter att bilen låsts.

Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
För vänster rattspak mot ratten till ändläget och släpp. Funktionen aktiveras på samma sätt som vid helljusblink, se Hel-/halvljus.
Stig ur bilen och lås dörren.

När funktionen aktiverats lyser halvljus, positionsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.

Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

Relaterade dokument